เสียชีวิตโควิดวันนี้ 91 คน อยู่ในกรุงเทพฯ 51 คน ความดันโลหิตสูง 44 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 2,536-2625 อายุน้อยสุด 26 ปี มากสุด 98 ปี เป็นคนไทยทั้งหมด   วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์ท … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 91 คน อยู่ในกรุงเทพฯ 51 คน ความดันโลหิตสูง 44 คน