เสียชีวิตโควิดวันนี้ 74 คน มีชาวจีน 1 คน วันที่รักษาสั้นลง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine () กรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 2,388-2,4ุ62 อายุน้อยสุด 33 ปี มากสุด 94 ปี ผู้เสียชีวิตกระจายไปในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น  ว … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 74 คน มีชาวจีน 1 คน วันที่รักษาสั้นลง