เสียชีวิตโควิดวันนี้ 54 คน มีชาวต่างชาติถึง 5 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 2,334-2,387 เป็นชายมากกว่าหญิง 10 คน อายุน้อยสุด 26 ปี มากสุด 89 ปี ค่าเฉลี่ยรักษาน้อยลง เหลื … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 54 คน มีชาวต่างชาติถึง 5 คน