เสียชีวิตโควิดวันนี้ 57 คน เป็นชายมากกว่าหญิงถึง 13 คน มีชาวจีน 1 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine () กรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 2,277-2,333 เป็นชาย ถึง 35 คน หญิง 22 คน อายุน้อยสุด 25 ปี มากสุด 91 ปี รักษาตัวนานสุด 61 … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 57 คน เป็นชายมากกว่าหญิงถึง 13 คน มีชาวจีน 1 คน