สธ.ปรับคุมผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิต เร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ-7 โรคเสี่ยง กทม. ให้ได้ 70% ใน 2 สัปดาห์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – สธ.ปรับมาตรการฉีดวัคซีนลดการปูพรม เน้น ‘ผู้สูงอายุ- 7 โรคเรื้อรัง’ ไม่น้อยกว่า 80% ในเดือน ก.ค. โดยเฉพาะ กทม. หวังลดจำ … อ่านเพิ่มเติม สธ.ปรับคุมผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิต เร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ-7 โรคเสี่ยง กทม. ให้ได้ 70% ใน 2 สัปดาห์