เสียชีวิตโควิดวันนี้ 50 คน กทม.เริ่มลด ขณะจากต่างจังหวัดมากขึ้น

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 2,227-2,276 เป็นชาย ถึง 34 คน หญิง 16 คน อายุน้อยสุด 28 ปี มากสุด 91 ปี ส่วนใหญ่ติดจากการอาศั … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 50 คน กทม.เริ่มลด ขณะจากต่างจังหวัดมากขึ้น