เสียชีวิตโควิดวันนี้ 44 คน มีชาวเมียนมา 1 คน อยู่ใน กทม.มากถึง 30 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 2,183-2,226 เป็นชาย 24 คน หญิง 20 คน อายุน้อยสุด 34 ปี มากสุด 91 ปี เป็นคนไทย 43 คน และชาวเมี … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 44 คน มีชาวเมียนมา 1 คน อยู่ใน กทม.มากถึง 30 คน