X

ล็อก ‘กรุงเทพ-ปริมณฑล-4 จังหวัดชายแดนใต้’ ปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามนั่งกินในร้าน

กรุงเทพฯ – ราชกิจจาฯ ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ล็อกพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปิดแคมป์ก่อสร้าง 30 วัน ห้ามนั่งกินอาหาร-เครื่องดื่มในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น ลดการเดินทางข้ามเขตให้เฉพาะที่จำเป็น พื้นที่ชายแดนภาคใต้ต้องแสดงบัตร มีผล 28 มิ.ย.64

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ลงนามโดย รี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อสกัดกั้นการระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) ให้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายในหลายพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ยง เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกไปสู่วงกว้างสู่พื้นที่อื่น ๆอย่างรวดเร็ว โดยให้ประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมของมาตรการและข้อปฏิบัติทุกระยะเวลา 15 วัน

เงื่อนไขการเดินทางและการตรวจคัดกรอง
♦ สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ต้องเดินทาง

♦ สำหรับการเข้าออกกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ควบคุมการเดินทางการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัดอย่างเข้มงวด ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อทำงานข้ามจังหวัด สำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของประชาชนทั่วไป ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น

ส่วนมาตรการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

1.การปิดแคมป์ก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

2.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั้งหมด ให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

3.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. ให้งดการให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่อโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ พื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหาร และเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศ

4.โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง

5.ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรืออยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเป็นสถานที่กักกันโรค

6.หากพบชุมชนหรือสถานที่พบการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งปิดชุมชนหรือพื้นที่นั้นชั่วคราว

7.การปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแพร่โรค ไม่ว่าจะเป็น การลักลอบเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด การแข่งรถ

8.งดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง อย่างน้อย 30 วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"