พบอีก 7 คลัสเตอร์ใหม่ อยู่ใน กทม. 3 คลัสเตอร์ อีก 4 คลัสเตอร์ใน 4 จังหวัด

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. พบคลัสเตอร์ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่อีก 7 คลัสเตอร์ อยู่ใน กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26 มิถุนาย … อ่านเพิ่มเติม พบอีก 7 คลัสเตอร์ใหม่ อยู่ใน กทม. 3 คลัสเตอร์ อีก 4 คลัสเตอร์ใน 4 จังหวัด