เสียชีวิตโควิดวันนี้ 44 คน มีต่างด้าว 2 คน และอยู่ใน จ.สมุทรปราการ ถึง 12 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,776-1,819 เป็นชาย 26 คน หญิง 18 คน อายุน้อยสุด 29 ปี มากสุด 92 ปี โรคประจำตัวความดันโลหิตสู … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 44 คน มีต่างด้าว 2 คน และอยู่ใน จ.สมุทรปราการ ถึง 12 คน