เสียชีวิตโควิดวันนี้ 31 คน อยู่ใน กทม.ถึง 28 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,745-1,775 เป็นชาย 16 คน หญิง 15 คน อายุน้อยสุด 30 ปี มากสุด 93 ปี โรคประจำตัวความดันโลหิตสู … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 31 คน อยู่ใน กทม.ถึง 28 คน