X

‘เฉลิมชัย’ ลงนามแล้ว ‘พิมพ์เขียววิสัยทัศน์ฮาลาล’ ดันไทยฮับฮาลาลโลก

()

กรุงเทพฯ – นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบ ‘พิมพ์เขียววิสัยทัศน์ฮาลาล’ (Thailand Halal Blueprint) เตรียมเสนอ ครม.หวังเจาะตลาดฮาลาลโลก มูลค่า 48 ล้านล้านบาท ช่วยฟื้นเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริม สินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล (ฮาลาลบอร์ด-Halal Board) แถลงว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามเห็นชอบ ‘วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนพัฒนาสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล’ แล้ว และสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปโดยเร็ว นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนและโครงการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารฮาลาลของไทย สู่เป้าหมายฮับฮาลาลโลก

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ย้ำว่า ในยุคโควิด เราต้องแสวงหาตลาดใหม่ ๆ สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างโอกาสในวิกฤติและตลาดฮาลาลคืออนาคต ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่าสูงถึง 1,533,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 48 ล้านล้านบาท) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละประมาณ 16.8 ล้านล้านบาท และประเมินว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 68 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งยังไม่รวมตลาดที่ไม่ใช่มุสลิม

ด้านนายวินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล ระบุว่า วิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล มีเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศผู้นำในการผลิต การแปรรูป การส่งออก และการพัฒนาสินค้าเกษตร และอาหารฮาลาล ที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล และเข้าสู่ตลาดโลกด้วยมาตรฐานฮาลาลไทย โดยใช้หลักศาสนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายในปี 2570 ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่กำหนดทั้งหมด
5 แนวทาง ได้แก่

1.การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาล
2.การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยมาตรฐานฮาลาลไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการผลิต และการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภค
4.การเพิ่มศักยภาพทางตลาด และโลจิสติกส์
5.การยกระดับความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ดังกล่าว เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวฮาลาลไทย (Thailand Halal Blueprint) ฉบับแรก ที่มีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการ โครงการและงบประมาณ เป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"