เสียชีวิตโควิดวันนี้ 20 คน อายุน้อยสุดเพียง 26 ปี และมีชาวเมียนมาด้วย 2 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,610-1,629 เป็นชาย 13 คน หญิง 7 คน อายุน้อยสุด 26 ปี มากสุด 90 ปี อยู่ใน กทม. 11 คน มีโรคควา … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 20 คน อายุน้อยสุดเพียง 26 ปี และมีชาวเมียนมาด้วย 2 คน