ส่งมอบแล้ว ‘หมวกป้องกันเชื้อ PAPR’ จาก กฟผ. สู่คุณหมอ สู้โควิด-19

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกฟผ. เริ่มทยอยส่งมอบ ‘หมวกป้องกันเชื้อ PAPR’ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยและสะดวกมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ … อ่านเพิ่มเติม ส่งมอบแล้ว ‘หมวกป้องกันเชื้อ PAPR’ จาก กฟผ. สู่คุณหมอ สู้โควิด-19