ศบค.พบอีก 5 คลัสเตอร์ใหม่ใน 4 จังหวัด รวม กทม. ห่วง ‘คลัสเตอร์ยะลา’ กระจาย 4 จังหวัด

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มทั้งคลัสเตอร์เก่า และยังพบคลัสเตอร์ใหม่ใน กทม. สมุทรปราการ สมุทรสาคร และเชียงราย รวม 5 คลัสเตอร์ … อ่านเพิ่มเติม ศบค.พบอีก 5 คลัสเตอร์ใหม่ใน 4 จังหวัด รวม กทม. ห่วง ‘คลัสเตอร์ยะลา’ กระจาย 4 จังหวัด