เสียชีวิตโควิดวันนี้ 40 คน เป็นชายถึง 24 คน อยู่ใน กทม. 20 คน ที่เหลืออยู่ใน 10 จังหวัด

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,486-1,525 เป็นชาย 24 คน หญิง 16 คน อายุน้อยสุด 34 ปี มากสุด 90 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ 20 คน มีโร … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 40 คน เป็นชายถึง 24 คน อยู่ใน กทม. 20 คน ที่เหลืออยู่ใน 10 จังหวัด