ศบค. พบอีก 8 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด กทม.ไม่มีเพิ่ม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในคลัสเตอร์ใหม่ 5 จังหวัด รวม 8 คลัสเตอร์ อยู่ใน จ.สมุทรปราการถึง 3 คลัสเตอร์ กทม.วันนี้ ไม่พบคลัสเตอร … อ่านเพิ่มเติม ศบค. พบอีก 8 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด กทม.ไม่มีเพิ่ม