เสียชีวิตโควิดวันนี้ 19 คน โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง-เบาหวาน ยังนำ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,467-1485 เป็นชาย 11 คน หญิง 8 คน อายุน้อยสุด 44 ปี มากสุด 92 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ 11 คน มีโรคค … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 19 คน โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง-เบาหวาน ยังนำ