เสียชีวิตโควิดวันนี้ 17 คน อยู่ใน กทม.มากถึง 14 คน เป็นความดันโลหิตสูง 10 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,450-1,466 เป็นชาย 7 คน หญิง 10 คน อายุน้อยสุด 54 ปี มากสุด 85 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ 14 คน มีโรค … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 17 คน อยู่ใน กทม.มากถึง 14 คน เป็นความดันโลหิตสูง 10 คน