เสียชีวิตโควิดวันนี้ 27 คน อยู่ใน กทม.มากถึง 17 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,376-1,402 เป็นชาย 15 คน หญิง 12 คน อายุน้อยสุด 48 ปี มากสุด 94 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ 17 คน มีโร … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 27 คน อยู่ใน กทม.มากถึง 17 คน