เสียชีวิตโควิดวันนี้ 43 คน เป็นเพศชายถึง 31 คน อายุน้อยสุด 25 ปี

FacebookTwitterLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,332-1,375 เป็นชาย 31 คน หญิง 12 คน อายุน้อยสุด 25 ปี มากสุด 91 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ 27 คน มีโรคความดันโลหิตสูง 21 คน ส่วนใหญ่ติด … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 43 คน เป็นเพศชายถึง 31 คน อายุน้อยสุด 25 ปี