เสียชีวิตโควิดวันนี้ 35 คน อยู่ในกรุงเทพฯ ถึง 26 คน ส่วนใหญ่ความดันสูง

FacebookTwitterLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,298-1332 เป็นชาย 24 คน หญิง 11 คน อายุน้อยสุด 42 ปี มากสุด 89 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ 26 คน มีโรคความดันโลหิตสูง 21 คน ส่วนใหญ่ติดใ … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 35 คน อยู่ในกรุงเทพฯ ถึง 26 คน ส่วนใหญ่ความดันสูง