เสียชีวิตโควิดวันนี้ 28 คน อยู่ในกรุงเทพฯ ถึง 23 คน รักษานานสุด 50 วัน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,269-1,297 เป็นชาย 11 คน หญิง 17 คน อายุน้อยสุด 40 ปี มากสุด 92 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ 23 คน มีโร … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 28 คน อยู่ในกรุงเทพฯ ถึง 23 คน รักษานานสุด 50 วัน