เสียชีวิตโควิดวันนี้ 39 คน อยู่ใน 13 จังหวัด โดยอยู่ในกรุงเทพฯ ถึง 24 คน

FacebookTwitterLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,107-1,146 เป็นชาย 20 คน หญิง 19 คน อายุน้อยสุด 36 ปี มากสุด 89 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ 24 คน มีโรคความดันโลหิตสูงถึง 22 คน   วันที่ … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 39 คน อยู่ใน 13 จังหวัด โดยอยู่ในกรุงเทพฯ ถึง 24 คน