เสียชีวิตโควิดวันนี้ 19 คน โรคประจำตัวความดัน-ไขมันสูง

FacebookTwitterLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 1,012-1,031 เป็นชาย 12 คน หญิง 7 คน อายุน้อยสุด 12 ปี มากสุด 88 ปี ติดจากคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นหลัก อยู่ในกรุงเทพมหานคร ถ … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 19 คน โรคประจำตัวความดัน-ไขมันสูง