ศบค. – สธ. ยืนยัน ยังไม่พบโควิด-19 ‘สายพันธุ์ไทย’

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ติงอังกฤษไม่หารือไทยก่อนแพร่ข้อมูล ชี้ สถานการณ์ในไทยยังไม่เอื้อกลายพันธุ์ ด้านอธิบดีกรมวิทยาศาส … อ่านเพิ่มเติม ศบค. – สธ. ยืนยัน ยังไม่พบโควิด-19 ‘สายพันธุ์ไทย’