X

ปตท.-กฟผ. จับมือช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในโครงการ ‘สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพ LNG’

กฟผ. เผย ความร่วมมือกับ ปตท. โครงการ ‘LNG Receiving Facilities’ รองรับการนำเข้าก๊าซ LNG สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ตามแผน PDP2018 Revision 1 คืบหน้า พร้อมขานรับนโยบายการเป็น Regional LNG Hub ของรัฐบาล คาดเกิดการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ  

นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยความคืบหน้าความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กฟผ. ในโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ สำหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ (LNG Receiving Facilities) ซึ่งเป็นโครงการที่ ปตท. และ กฟผ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน LNG Receiving Facilities สำหรับรับ เก็บ และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวในพื้นที่ภาคใต้ ว่า

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ 3 ด้าน คือ 1.การศึกษาการลงทุนร่วมกันระหว่าง ปตท. และ กฟผ. 2.การศึกษาการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม (Front-End Engineering Design : FEED) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ 3.การขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง ปตท. และ กฟผ. จะดำเนินการนำเสนอโครงการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ภายในปี 2564

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวด้วยว่า โครงการ LNG Receiving Facilities เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ในการจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,400 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ตามแผน PDP2018 revision 1 รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในภูมิภาคอาเซียน (Regional LNG Hub) ซึ่งการดำเนินโครงการฯ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน การลงทุนในท้องถิ่น และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"