เสียชีวิตโควิดวันนี้ 17 คน อยู่ในกรุงเทพฯ ถึง 15 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 759-776 เป็นชาย 13 คน หญิง 4 คน อายุน้อยสุด 38 ปี มากสุด 85 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูงยัง … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 17 คน อยู่ในกรุงเทพฯ ถึง 15 คน