X

กทม. ลุยตรวจแคมป์ก่อสร้าง พร้อมสุ่มตรวจสายพันธุ์อินเดีย ปิด 3 ตลาดถึง 4 มิ.ย.64

กรุงเทพฯ – คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.เห็นชอบแนวทางดูแลแคมป์คนงานก่อสร้าง พร้อมสั่งปิดตลาด 5 แห่ง ย่านตลาดบางกะปิ อีก 14 วัน ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้านผู้ว่า กทม. เผย เตรียมสุ่มตรวจสายพันธุ์อินเดียเพิ่ม และให้ 7 ชุมชนรอบแคมป์ซอยยายผล ฉีดวัคซีน 25-29 พ.ค.64

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แคมป์คนงานก่อสร้างย่านหลักสี่ว่า สำนักการอนามัย กทม. ได้ตรวจคัดกรอง(รอบแรก) คนงานทั้งหมดกว่า 1,600 คน เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค.64 พบติดเชื้อประมาณ 1,100 คน และนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จากนั้นทีมแพทย์ได้สุ่มตรวจสายพันธุ์เชื้อโรค พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย ระหว่างนี้แพทย์ได้สุ่มตรวจการสายพันธุ์เพิ่มเติม ว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์อื่น ๆ อีกหรือไม่ คาดว่าจะนำส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ทั้งหมดภายในวันนี้

ส่วนคนงานในแคมป์จะเหลือประมาณ 500 คน จะเป็นผู้ที่ไม่ป่วยแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการ ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรอง (swab) กลุ่มเสี่ยงสูงนี้ รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค.นี้ และสอบสวนโรคในชุมชนโดยรอบแคมป์ก่อสร้าง รวมทั้งคนงานในแคมป์ก่อสร้างอื่น ๆ ในพื้นที่เขตหลักสี่  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ 7 ชุมชนรอบแคมป์ซอยยายผล เข้ารับการฉีดวัคซีน ช่วงวันที่ 25-29 พ.ค.64 ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ให้ครบถ้วนหรือครอบคลุมมากที่สุด

สำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อภายในตลาด พบว่า ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อในตลาดบางกะปิ เขตบางกะปิ, ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร และตลาดศาลาน้ำร้อน เขตบางกอกน้อย เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด จึงประกาศปิดตลาดทั้ง 3 แห่ง จนถึงวันที่ 4 มิ.ย.64

วันนี้ พล.ต.อ.อัศวิน เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนนอก รพ. ‘หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย’ บริเวณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอล์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน เพื่อทดสอบระบบการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอน ซึ่งมีการเตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัยและครบถ้วนจนถึงการดูแลและสังเกตอาการ ตั้งเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 1,000-3,000 คน/วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

 

โดยวันนี้ทดสอบระบบโดยฉีดวัคซีน 1,000 คน ให้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่ บุคลากรส่วนหน้าและอาชีพที่มีความเสี่ยง ต้องให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ พนักงานเก็บค่าโดยสารสาธารณะ พนักงานเก็บขน พนักงานกวาด จากสำนักงานเขต คนขับแท็กซี่ วินจักรยานยนต์ พนักงานขนส่งอาหารต่าง ๆ ผู้มีอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับกลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับวัคซีน ในลำดับถัดมา

กทม. จะเร่งขยายสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลให้ครบตามเป้าหมาย 25 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางมาฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 2 มิ.ย.64

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เห็นชอบแนวทางการดูแลแคมป์คนงานก่อสร้างใน 2 ลักษณะ และทำแคมป์คนงานหลักสี่เป็น Community Isolation
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่13/64 มีมติ ดังนี้
♦ เห็นชอบให้ควบคุมพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง เขตหลักสี่ ในลักษณะเดียวกับ Community Isolation ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงาน รวมทั้งมีการดูแลสุขอนามัยของผู้ที่อยู่ในแคมป์ การส่งมอบอาหารปรุงสุกและอาหารแห้ง และจัดให้มีทีมแพทย์ดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้ออยู่ภายใน แต่หากมีผู้มีอาการป่วยจะนำส่งโรงพยาบาล

♦ เห็นชอบแนวทางการดูแลแคมป์คนงานก่อสร้าง ใน กทม.ทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ แคมป์คนงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่ก่อสร้างหากพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการควบคุมพื้นที่ เช่นเดียวกับแคมป์คนงานเขตหลักสี่ โดยผู้ที่อยู่ภายในยังสามารถทำงานได้ตามปกติ ในส่วนของแคมป์คนงานก่อสร้างที่ไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกับสถานที่ก่อสร้าง ให้กักตัวผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่แคมป์ ซึ่งเจ้าของต้องจัดให้เหมาะสม ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตและสำนักการอนามัย สำหรับผู้ที่ไม่ติดเชื้อที่ต้องเดินทางไปทำงาน จะต้องแจ้งเส้นทางการเดินทางต่อเขตต้นทางและปลายทาง โดยจะต้องไม่จอดหรือหยุดพักระหว่างทาง และปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ขยายการปิดพื้นที่ตลาด ย่านตลาดบางกะปิ 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดลาดพร้าว ซ.123 ตลาดสดลาดพร้าว 123 ตลาดสดบางกะปิ ตลาดคุณอาภาภรณ์ และตลาดบางกะปิ ออกไปอีก 14 วัน เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาด

♦ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อในตลาดพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม ที่ประชุมจึงเห็นชอบแนวทางการปิดตลาด 14 วัน หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อร้อยละ 5 ของจำนวนแผงค้าและลูกจ้างที่อยู่ในตลาดทั้งหมด หรือมีผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยให้เจ้าของตลาดทำความสะอาดพร้อมปรับปรุงกายภาพของตลาดให้มีมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ให้สำนักการอนามัย จัดทีมลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 ก.ย.64 หมุนเวียน 6 กลุ่มเขต เพื่อลดการเดินทางของประชาชนให้ได้มากที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :     

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"