เสียชีวิตโควิดวันนี้ 25 คน โรคประจำตัว ‘ความดันโลหิตสูง’ นำลิ่ว ถึง 17 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 678-703 เป็นชายถึง 18 คน อายุน้อยสุด 41 ปี มากสุด 94 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 14 คน ส่วนใหญ่ … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 25 คน โรคประจำตัว ‘ความดันโลหิตสูง’ นำลิ่ว ถึง 17 คน