ศบค. ยืนยัน ไม่เลิก! สวมหน้ากากอนามัย แต่ผ่อนผันเฉพาะผู้อภิปราย

กรุงเทพฯ – แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ปฏิเสธยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากอนามัย แต่เป็นการผ่อนผันเฉพาะผู้อภิปราย ขณะประชุม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ตอบคำถามถึงการทบทวนคำสั่ง และยกเลิกข้อกำหนดของ ศบค. เรื่องการยกเลิกการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะการประชุมว่า เป็นข่าวที่ทำให้ประชาชนสับสน ขอให้ฟัง ศบค.ชี้แจง ยืนยันไม่มีการยกเลิกข้อกำหนด ศบค.แน่นอน

โดยขณะนี้ยังใช้ข้อกำหนดที่ 22 ที่ระบุว่า ต้องสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะมีการประชุม ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น จะมีการเปิดสภาท้องถิ่น ซึ่ง ศบค.สนับสนุนให้ประชุมออนไลน์มากที่สุด แต่กรณีที่จำเป็นต้องจัดการประชุมที่มีการรวมตัวกัน จะให้ยึดที่ข้อกำหนดที่ 22 ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ฉบับที่ 23 คือ ให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา

และมีการขยายแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในสถานการณ์จำเพาะ ให้ผ่อนผันการสวมหน้ากากได้ โดยผู้ควบคุมการประชุม อาทิ ประธานการประชุม และผ่อนผันได้เฉพาะในช่วงการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ของผู้ที่อภิปรายเท่านั้น ส่วนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมที่เหลือยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ และต้องเว้นระยะห่าง ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

หากมีการกระทำผิดต่อข้อกำหนดเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบตามมาตรการ จะเริ่มจากตักเตือนก่อน หากมีการทำผิดซ้ำ จะมีการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดล่าสุด ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้ ระบุว่า กรณีที่กลุ่มบุคคลจําเป็นต้องเข้าประชุมอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องหลายชั่วโมง ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา อาจไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ในการประชุม

ให้ผู้ควบคุมการประชุมกําหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม แต่อาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะช่วงเวลาของการอภิปรายหรือแสดงความเห็นในที่ประชุม ได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ

ข้อกำหนดดังกล่าวครอบคลุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเปิดสมัยประชุมสภาสมัย ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ โดย ส.ส.สามารถถอดหน้ากากอนามัยระหว่างลุกขึ้นอภิปรายได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"