ตั้งแต่ 7 พ.ค.64 ศบค. ปรับเวลาแถลงข่าว เป็น 12.30 น.

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. บูรณาการร่วมสาธารณสุข ปรับเวลาแถลงสถานการณ์โควิด-19 จากเดิม 11.30 น. เป็น 12.30 น. พร้อมตอบคำถามทุกประเด็น ตั้งแต่ 7 พ.ค.นี้ … อ่านเพิ่มเติม ตั้งแต่ 7 พ.ค.64 ศบค. ปรับเวลาแถลงข่าว เป็น 12.30 น.