ผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ 10 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อ และญาติเยี่ยม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดรายละเอียด ผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 179-188 ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ มีโรคประจำตัว สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ และญาติติดเช … อ่านเพิ่มเติม ผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ 10 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อ และญาติเยี่ยม