ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด

กรุงเทพฯ – ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ข้อกำหนดมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด

วันที่ 9 เมษายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และกระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ในลักษณะกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อหลายรายเชื่อมโยงการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการ ประกอบกับเริ่มเข้าสู่เทศกาลวันหยุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น

จึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ โดยให้ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงแพร่โรค สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยสั่งปิดเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน โดยมีทั้งหมด 41 จังหวัด ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพรเชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต ยะลา ระยอง ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง เลย สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี

ส่วนสถานบริการซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีอำนาจในการสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวได้ หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในเขตพื้นที่นั้น

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"