กฟผ. แจงข่าวลือปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมเดินหน้าโรงไฟฟ้าทดแทนฯ

ลำปาง – กฟผ. ชี้แจงชาวแม่เมาะ คลายกังวลปิดโรงไฟฟ้า ย้ำ เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าทดแทน เครื่องที่ 8-9 ตามแผน PDP เพื่อความมั่นคงและรักษาสมดุลค่าไฟฟ้า

นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เข้ามอบหนังสือชี้แจงของ กฟผ. ต่อนายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าด ในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ และนายสมมุติ หาลือ ตัวแทนภาคประชาชน อ.แม่เมาะ กรณีตัวแทนภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อผู้ว่าการ กฟผ. และกระทรวงพลังงาน เพื่อคัดค้านการเสนอให้สั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วย ในปี 2572 เพื่อลดกำลังการผลิตและซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศทดแทน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

หนังสือชี้แจง ระบุว่า กฟผ. ขอขอบคุณชุมชนที่ร่วมแสดงความเห็นต่อการดำเนินการของ กฟผ.แม่เมาะ โดยปัจจุบัน กฟผ. ยังคงดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ที่กำหนดให้ปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วยผลิต ออกจากระบบตามความเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานที่มากว่า 30 ปี ดังนั้น เพื่อให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอ ในการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ และมีแผนจ่ายไฟเข้าสู่ระบบในปี 2569 ซึ่งจะสอดคล้องกับปริมาณถ่านหินลิกไนต์ที่เหลืออยู่เพียงพอสำหรับผลิตไฟฟ้าได้อีก 25 ปี

ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่งหลังจากรายงาน EHIA ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. แล้ว จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นขึ้นอีก 1 ครั้ง ประมาณกลางปี 2564 โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก่อนนำข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไปประกอบรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการต่อไป

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความสำคัญต่อประเทศ ทั้งในด้านการเป็นโรงไฟฟ้าหลักที่มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด ช่วยรักษาสมดุลค่าไฟฟ้าของประเทศ และยังช่วยด้านการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.ลำปาง ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง กฟผ.ยังได้ร่วมกับทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพื่อความยั่งยืนมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ด้านพลังงาน และสอดรับกับแนวโน้มของโลก ที่เน้นพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติโครงการ กฟผ. มีความพร้อมในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ทันที

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"