เห็นชอบ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ลดกักตัวเหลือ 7 วัน 3 กรณี

นนทบุรี – คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบออกใบรับรอง ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ใช้เดินทางข้ามประเทศ เฉพาะ ‘วัคซีนซิโนแวก’ พร้อมลดระยะการกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 7 วัน ยกเว้นผู้เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ หวั่น เชื้อกลายพันธุ์ เตรียมเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเรื่องการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งกลุ่มแรกที่จะได้รับ คือ ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก เมื่อ 28 ก.พ.64 และเข็มที่ 2 ในวันที่ 21 มี.ค.64 เมื่อฉีดครบทั้ง 2 เข็ม สถานพยาบาลที่ฉีดจะออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับใช้ภายในประเทศ ส่วนกรณีที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องนำเอกสารรับรองมาขอสมุดเล่มเหลือง ที่รับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือวัคซีนพาสปอร์ต ได้ที่สถานพยาบาลที่ฉีด มีค่าธรรมเนียม 100 บาท ในการออกแบบรูปเล่มสีเหลือง และการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะมีอายุ 1 ปี ซึ่งเล่มแสดงการฉีดวัคซีนสีเหลืองนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยใช้แสดงการฉีดวัคซีนไข้เหลือง ก่อนเดินทางไปแอฟริกา ก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม แม้ไทยออกวัคซีนพาสปอร์ตให้ได้ แต่ประเทศปลายทางที่จะเดินทางไป จะยอมรับหรือไม่ อย่างไร เป็นเรื่องของแต่ละประเทศจะพิจารณา เพราะขณะนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์สากล

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับการลดวันกักตัว ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ไปแล้วกว่า 250 ล้านโดส และมีสถานการณ์การติดเชื้อในอัตราที่ลดลง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงพิจารณาลดวันกักตัว โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

1.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วน อย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ก่อนเดินทาง และมีหนังสือตรวจยืนยันปลอดโควิด-19 ให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน จากเดิม 14 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา ยังต้องกักตัว 14 วัน เพราะเกรงเรื่องเชื้อไวรัสกลายพันธุ์

2.ผู้มีสัญชาติไทย ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วน อย่างน้อย 14 วัน และไม่เกิน 30 วัน ก่อนเดินทาง แต่ไม่มีเอกสารรับรองการปลอดโควิด-19 ให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกายังคงต้องกักตัว 14 วัน

3.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วน แต่มีเอกสารรับรองการปลอดโควิด-19 ให้ลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา ยังคงต้องกักตัว 14 วัน เช่นกัน

“อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ ศบค.ชุดใหญ่ และจะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 เป็นต้นไป และในระยะต่อไป ราวเดือนต.ค.64 หากมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยแล้วมีอาการรุนแรง และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวครอบคลุม 70 % แล้ว อาจจะพิจารณาผ่อนคลายเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อช่วยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และการทำมาหากินของคนไทยทั่วไป ส่วนสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมา ที่ประชุมกังวลเกรงว่าจะมีประชาชนจากเมียนมาเข้ามาตามแนวชายแดนมากขึ้น จึงขอให้หน่วยงานความมั่นคงตรึงชายแดนให้ได้มากที่สุด และเข้มงวดคนเข้า-ออกให้รัดกุม เข้าตามช่องทางถูกกฎหมาย และผลักดันคนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายออกไปให้มากที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงได้เตรียมความพร้อมเรื่องจสถานกักกันในจังหวัดที่อาจจะมีการลักลอบเข้ามา และตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ แต่ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ถึงระดับนั้น” นายอนุทิน กล่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"