X

นายกรัฐมนตรี ฟังเสียงสะท้อน-ข้อเสนอจากเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี คุยกับเยาวชนใน ‘รัฐฟังฉัน’ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ย้ำ ทุกคนคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ขอให้ยึดมั่น คุณธรรม รักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 9 มกราคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมสนทนากับผู้แทนเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้การจัดงานแตกต่างจากทุกปี แบบ New Normal จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการช่วง ‘รัฐฟังฉัน’ ว่า วันนี้เป็นงานวันเด็ก ที่ไม่เหมือนทุกปีทั่วไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแล ป้องกันตัวเอง วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่สำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นความหวังและความสวยงามที่ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตไปในวันข้างหน้า พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า

“วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิต เด็กทุกคนควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดี แต่ละคนจะได้มีรากฐานที่มั่นคง เพื่อพัฒนาต่อยอด เป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิตในวันข้างหน้า” จึงอยากเห็นเยาวชนสืบสานต่อยอดตามพระบรมราโชวาท เข้าใจซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการทำงาน การคิดนอกกรอบนั้นสามารถทำได้ แต่เมื่อลงมือทำก็ต้องมาให้เข้ามาในกรอบ การทำงานจะลงมือทำคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันทำ

รัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะดึงทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและทำงานร่วมกัน แม้วันนี้ไม่ได้จัดงานในสถานที่จริง แต่ก็ยินดีที่จะจัดรายการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อมอบสิ่งดี ๆ และความสุขให้แก่ลูกหลาน วันนี้ ตั้งใจเปิดพื้นที่ สร้างเวที แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ ซึ่งทุกคนคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ อยากให้เยาวชนไทยทุกคนมีคุณธรรม จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ระหว่างการสนทนาในรายการ นายกรัฐมนตรียังชื่นชมการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า การรวบรวมปัญหาของระบบราชการไทย ซึ่งรัฐบาลกำลังดูว่าจะต่อยอดกิจกรรมเหล่านี้ พร้อมย้ำว่ารัฐบาลคำนึงถึงการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้พิการที่มีประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติและมีความสุข ยกระดับทักษะและอาชีพคนพิการ ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ กล่าวสนับสนุนนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการสนับสนุนให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ตนเองได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีการพัฒนาอบรมทักษะดิจิทัล ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนางาน AI ให้คนพิการ 400 คน โดยจะคัด 200 คนจากกลุ่มนี้ จัดงานเชื่อมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งในปีนี้ จะมี AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการไทย มีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

ด้านนางสาวนวรัตน์ แววพลอยงาม กล่าวถึงการทำงานพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เริ่มต้นที่ชุมชนบ้านเกิดของตนเอง คือ ชุมชนนางเลิ้ง โดยทำงานกับผู้ด้อยโอกาสและงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนต่าง ๆ ปัจจุบันได้สร้างเข้มแข็งให้คนในชุมชน ยกตัวอย่างและในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดตั้งกลุ่มศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระดับชุมชน Community x Covid-19 เพื่อระดมสิ่งของ อาหาร น้ำ อุปโภค-บริโภคให้แก่คนในชุมชนนางเลิ้ง
ส่วนนายรวินท์ ชอบใช้ บอกว่า ได้จัดทำโครงการ ‘รัฐฟังฉัน’ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็น โครงการของเยาวชนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชุมชนให้ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ช่วงหนึ่งในรายการ นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมกิจกรรม ‘รัฐฟังฉัน’ ขณะเดียวกัน ก็ขอให้ ‘ฉันฟังรัฐ’ ด้วย พร้อมฝากให้ผู้แทนเยาวชนช่วยเสนอแนะ ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าสามารถผสานแนวคิดเพื่อพัฒนาไปด้วยกัน รวมทั้งการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีและโซเซียลมีเดีย ทั้งนี้ จะนำความคิดเห็นของทุกคน ปรับให้สอดคล้องกับการทำงานและเชื่อมต่อกับสภาเด็กและเยาวชน

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล ปีนี้ จัดรูปแบบ New Normal โดยนายกรัฐมนตรีเปิดห้องทำงานนำตัวแทนเด็กเยี่ยมชมห้องทำงาน พร้อมพานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนเยาวชน เผยแพร่ผ่าน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"