X

‘พิพัฒน์’ ชวน ‘เอ็กซ์แพท’ เปิดมุมมองใหม่ท่องเที่ยวคลองดำเนินฯ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ชวนกลุ่มเอ็กซ์แพท ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีและคลองดำเนินสะดวก สัมผัสกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน New Normal ผ่านบริษัทนำเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยหน่วยงานในกำกับดูแล ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จะนำกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) ลงพื้นที่ท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เห็นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว ที่ไม่ได้มีแค่ตลาดน้ำ แต่ยังมีวิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไฮไลต์ที่จะนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ คือ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ ล่องเรือค้นหา RC (Route Check) ตามเส้นทางตลาดน้ำดำเนินสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ทั้งแนว Adventure ด้วยการพายเรือ Sub Board ในคลองดำเนินสะดวก สัมผัสวิถีชีวิตแบบไทย พร้อมตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักษ์สิ่งแวดล้อม Eco Friendly และแนว Local Culture ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี และยังถือโอกาสนี้นำเสนอ ‘เรือไฟฟ้า’ สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวในคลองดำเนินสะดวก นำร่องให้บริการ 1 ลำ

“การนำนักท่องเที่ยวเอ็กซ์แพท ลงพื้นที่เที่ยวคลองดำเนินสะดวกครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คลองดำเนินสะดวก ที่ไม่ได้มีเพียงมาเที่ยวชม ตลาดน้ำ แต่ อพท. หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวขยายออกไปยังคลองซอยต่าง ๆ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนแม่ทองหยิบ กิจกรรมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ชมเส้นทางเสด็จประภาสของในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่บ้านมหาดเล็ก เจ็กฮวด เป็นต้น” นายพิพัฒน์ กล่าว

ปัจจุบันเส้นทางท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวกยังได้ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรฐานขึ้นมา ขณะที่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นไปตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดไว้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว กล่าวด้วยว่า กิจกรรมนำร่องครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวยัง เลือกดำเนินการผ่านบริษัทนำเที่ยว เพื่อหวังให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแนวใหม่ ผ่านบริษัทนำเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ให้มีการกระจายรายได้ทั่วถึงยั่งยืน พร้อมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ให้คงอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว การให้บริษัทนำเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความพร้อมในการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่สะดวกสบาย จากการบริการของบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานจาก กรมการท่องเที่ยว

และที่สำคัญ เพื่อให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวล ในการติดต่อประสานต่าง ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ด้วยราคาที่เป็นธรรม ปลอดภัย โดยมีมัคคุเทศก์ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “ท่องเที่ยวสีขาว” ที่ส่งเสริมเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวแนวใหม่ในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"