สคช. เตรียมเดินเครื่องสร้างบุคลากรมืออาชีพ ด้าน ‘Medical and Wellness Tourism’

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำคณะ เข้าหารือกับ นายแพทย์สมพร คำผง รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก American Accreditation Commission International (AACI) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลในด้านต่าง ๆ กลุ่ม Medical and Wellness Tourism ถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์ (Medical & Wellness Tourism Quality) เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถสร้างรายได้จำนวนมากเข้าประเทศ

จากการสำรวจพบว่า ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลก เมื่อปี 2560 มีมูลค่าประมาณ 639.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตลาดการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะมีการขับเคลื่อนของภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการวิธีการดูแลสุขภาพนอกประเทศของตัวเอง และไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผลักดันภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางหลักของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเซียน ดังนั้น คุณภาพมาตรฐาน ความรู้รอบด้านในการให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็น
นายแพทย์สมพร คำผง ชี้ว่า ประเทศไทยมีการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านสุขภาพ แต่ยังขาดเรื่องการรับรองบุคลากร ที่รองรับการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะตอบโจทย์ในส่วนที่ขาดนี้ได้ เพราะจะเท่ากับช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบบริหารจัดการ และยังเป็นการสร้างโอกาสสร้างงานให้กับคนไทย รองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย

ด้านนางสาววรชนาธิป จันทนู ระบุว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical and Wellness Tourism เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต่ปี 2558 การพัฒนากำลังคนด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายของประเทศ จึงเป็นแนวทางที่ดีในการทำความร่วมมือที่มุ่งเน้นนำหลักเกณฑ์การรับรองบุคลากรด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ เช่น Certified Medical Tourism Professional และ Certified Wellness Tourism Professional ของต่างประเทศ (AACI) มาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการสร้างกำลังคนที่จะไปพัฒนายกระดับคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สปา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงแรม และคลินิกต่าง ๆ ให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมรองรับการเป็น Medical & Wellness Travel Destination ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายการเดินทางต่างประเทศรองรับการท่องเที่ยวในเร็ว ๆ นี้ด้วย

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"