X

ผนึกกำลัง 5 เสือ ยกระดับกำลังคนสู่โลก E-Commerce

กรุงเทพฯ – สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธนาคารออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนากำลังคนด้วยมาตรฐานอาชีพสู่โลก E-Commerce

 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกำกับดูแลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ของทั้ง 5 หน่วยงาน โดยมี นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถาบันฯ และผู้แทนหน่วยงาน ร่วมในงาน

นายดอน ระบุว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นบทเรียนสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดในการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ ทุกคน ทุกภาคส่วนปรับตัว ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน การดำเนินธุรกิจ และชีวิตประจำวันกันมากขึ้น ซึ่ง E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างชัดเจน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลและรวดเร็ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตรงตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศ ให้ทันต่อบริบททางเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นภาพความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่ทำให้เกิดการสร้างโอกาสใน 3 ประเด็นหลักสำคัญ คือ

สร้างโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันต่อสถานการณ์ สร้างโอกาสในการพัฒนาคน ปลุกพลังในตัวให้สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมต่าง ๆ และการสร้างความร่วมมือที่ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศ ที่ทั้ง 5 หน่วยงานซึ่งมีความแตกต่างกันในภารกิจหลัก แต่สามารถรวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล และยังเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพคนไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ ยกระดับกำลังคน และรายได้ รวมทั้งยกระดับทรัพยากรฐานรากในการพัฒนาประเทศด้วย

 

ด้านนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชี้ว่า E-Commerce เข้ามามีบทบาทพยุงเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมาก เพราะช่วงวิกฤตทำให้เห็นภาพชัดถึงทิศทางการใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำธุรกิจมากขึ้นทั่วโลก ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง สคช. มีนโยบายสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพแล้วมากกว่า 800 อาชีพ เพื่อให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเกิดประโยชน์ต่อคนในอาชีพ

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทำการค้าผ่านระบบออนไลน์ มีแนวทางและมาตรฐานในการพัฒนาตัวเอง มีหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่ทุกคนสามารถเข้ารับการประเมินและได้การรับรองสมรรถนะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมทั้งสถาบันการเงินได้เป็นอย่างดี ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้าน E-Commerce เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบอาชีพ ยกระดับกำลังคนเข้าสู่โลก E-Commerce อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"