X

ศธ. ผนึก เยอรมนี ยกระดับหลักสูตรอาชีวะ เตรียมเปิดบ้านรับเด็กไทยฝึกงาน

ทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงความต้องการตลาดแรงงาน พร้อมเตรียมรับเด็กไทยไปฝึกงาน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับ นายเกออร์ก ชมิดท์ ( H.E. Mr.Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ว่า ได้หารือถึงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีวศึกษา โดย นายเกออร์ก ชมิดท์ ระบุว่า เยอรมนียินดีให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และยินดีให้การสนับสนุนการส่งผู้เรียนไปฝึกปฏิบัติงานยังประเทศเยอรมนีในอนาคต ทั้งนี้ เยอรมนี เป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษา​ด้านอาชีวศึกษา​อย่างเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

นายณัฏฐพล ย้ำว่า ประเทศเยอรมนีกับประเทศไทยนั้น ได้พัฒนาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา​กันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันประจำประเทศไทย ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของเยอรมันในประเทศไทย, ความร่วมมือกับ Mercedes Benz ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กอาชีวะ เป็นต้น

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ยังให้การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน โดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

“ท่านเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยินดีให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันให้แกาครู และนักเรียนในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสานต่อโครงการที่ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน ให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง” นายณัฏฐพล กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยังพร้อมให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ ในการสร้างความเข้าใจและรักในการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ ยังคงให้ความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาตำราเรียนประวัติศาสตร์ เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"