เสมา 1 สั่ง สช.คุมเข้มมาตรฐาน รร.เอกชน พร้อมจี้ผู้บริหารสารสาสน์ทั้ง 42 โรง ปฏิบัติให้ถูกต้อง

กรุงเทพฯ – นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เรียกร้องผู้บริหารโรงเรียนสารสาสน์ทั่วประเทศทั้ง 42 โรงเรียน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามทุกเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมสั่ง สช.สำรวจและจัดระบบครู ทั้งไทย-ต่างชาติ-พี่เลี้ยง โรงเรียนเอกชน ให้ถูกระเบียบโดยด่วน

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงปัญหาโรงเรียนสารสาสน์ว่า กลุ่มโรงเรียนนี้มีสาขาทั่วประเทศ 42 โรงเรียน ขณะนี้มีการร้องเรียนปัญหาเข้ามายัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประมาณ 34 โรงเรียน ทั้งการเก็บเงินนอกเหนือจากระเบียบที่กระทรวงศึกษาอนุญาต การจ้างครูสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การลงโทษนักเรียน และอื่น ๆ อีกหลายปัญหา จึงกำหนดนโยบายให้ สช. ไปตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนสารสาสน์ ปฏิบัติให้ถูกต้องในทุกประเด็น

สำหรับโรงเรียนสารสาสน์ราชพฤกษ์ มีปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด คือ เรื่องครูพี่เลี้ยงทำโทษเด็กนักเรียน ซึ่งมีความผิด และความผิดอาจถึงผู้บริหารด้วย เพราะระเบียบการลงโทษเด็ก ครูสามารถทำได้ 4 อย่างเท่านั้น ได้แก่ การตักเตือน ภาคทัณฑ์ การตัดคะแนน หรือให้ทำกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห้ามการลงโทษด้วยอารมณ์

“ปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า มีการมอบหมายพี่เลี้ยงเด็กให้ทำการสอน ซึ่งหากเป็นจริง จะมีความผิดทางอาญา โดยคนสอนมีโทษจำคุก 2 ปี ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียน มีโทษจำคุก 3 ปี ผมได้สั่งการให้คุรุสภา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เข้าร่วมดำเนินการด้วยแล้ว” นายณัฏฐพล กล่าว

ส่วนข้อร้องเรียน เรื่องการเก็บเงินเกินอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับชั้น EP หรือ English Program ที่พบว่า โรงเรียนสารสาสน์ ราชพฤกษ์ เก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับการอนุมัตินั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำว่า ได้สั่งการให้ สช.หาทางเยียวยาผู้ปกครอง รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบด้านอื่ ๆ ด้วยเช่นกัน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโดยรวม ได้สั่งการให้ สช. สำรวจ และจัดระบบครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด ทั้งเรื่องครูต่างชาติและพี่เลี้ยงเด็ก ที่จะต้องจัดแยกระบบระเบียนให้ชัดเจนทั้งหมด และเชื่อว่าโรงเรียนเอกชนจะให้ความร่วมมือทั้งหมด

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"