X

โยธาฯ เปิดพื้นที่ตาบอด วางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประชาชน

()

 

ระยอง – กรมโยธาธิการและผังเมือง แก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบ เปิดพื้นที่ตาบอดวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวระยอง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานร่วมในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง บริเวณหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นภารกิจหนึ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการพัฒนาและแก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างโครงข่ายคมนาคม เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งเจ้าของที่ดินในโครงการฯ ยอมปันส่วนที่ดินและมีอัตราการเข้าร่วมโครงการฯ ที่สูงถึง 100 %

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง เป็นความร่วมมือระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลทับมา ดำเนินการในเขตผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีพื้นที่โครงการประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 97.7 ตารางวา จำนวน 16 แปลง เจ้าของที่ดิน 14 ราย

กรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ 20.74 ล้านบาท ก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวม ขนาดเขตทาง 12 เมตร ความยาวประมาณ 380 เมตร เชื่อมระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 กับถนนสายหนองมะหาด-ชายกระปอม สามารถใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ตัวเมืองระยอง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่พอเพียง มีเสาไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้โครงการฯ นี้สามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จได้

ความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณหนองมะหาด ทำให้เกิดโครงการจัดรูปที่ดินฯ แห่งที่ 2 ในจังหวัดระยอง โดยปัจจุบันกรมฯ ได้ดำเนินโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รองรับการเติบโตของเมือง และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน   ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"