ตลาดไท จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าสมุนไพรสด-เครื่องเทศ

กรุงเทพฯ – ตลาดไท ต่อยอดโครงการ ‘ตลาดไท ซีเล็ค’ จัดสรรพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ช่วยเกษตรกรมีพื้นที่จำหน่าย สินค้าสมุนไพรสด-เครื่องเทศสด แบบทั่วไปและแบบมาตรฐานปลอดภัย GAP

ตลาดไท ศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร เดินหน้าโครงการ ‘ตลาดไท ซีเล็ค’ ขยายการสนับสนุน ไปสู่สินค้ากลุ่มสมุนไพรสดและเครื่องเทศสด แบบคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ โดยการขับเคลื่อนสินค้ากลุ่มนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท มอร์เมดดิคัล จำกัด มีเป้าหมายสนับสนุนเกษตรกรสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดแบบทั่วไป และแบบคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานรับรอง โดยจัดสรรพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ให้ค้าขาย ให้เกษตรกรไทยมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้

นายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เปิดเผยว่า โครงการตลาดไท ซีเล็ค ‘สมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP’ จะถูกขับเคลื่อนโดยใช้กลไกตลาดกลางค้าส่ง และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของตลาดไท เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่ายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย หมุนเวียนเข้าสู่ตลาดไทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการเปิดพื้นที่ซื้อขายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP โดยเฉพาะ ภายในโซนผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ณ ลานผัก ตลาดไท และมีบริการรถขนส่ง ‘ตลาดไท เฟรช’ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า ไปยังพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจของตลาดไท อาทิ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มตลาดสด

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ตลาดไทมีสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนเข้าตลาด 9,700 ตัน แบ่งออกเป็นสมุนไพรสดปลอดภัย GAP 2,780 ตัน และเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP 6,920 ตัน ตลาดไทคาดว่าหลังจากผลักดันอย่างจริงจังภายในหนึ่งปีแรก จะมีกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 กลุ่ม และมีปริมาณสินค้าสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนในตลาดไทเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15,000 ตัน ในเดือนกันยายน 2564 และจะมีการขยายโครงการไปยังกลุ่มสินค้าแปรรูปต่อไปในอนาคต

นายอดิศร์ กล่าวต่อว่า โครงการตลาดไท ซีเล็ค ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร ทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย และได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP, Thai GAP, Organic Thailand หรือมาตรฐานรับรองอื่นจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ จึงมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น