X

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รับนักท่องเที่ยวเข้าพักยาว 90 วัน ต้องถูกกักตัว 14 วันก่อน

กรุงเทพฯ – ครม. ไฟเขียวเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษลองสเตย์ ต.ค.63 คาดสร้างรายได้ 1,200 ล้านบาทต่อเดือน นายกรัฐมนตรียืนยัน เดินทางเข้าไทย ต้องพำนักในสถานกักกัน 14 วัน

วันที่ 15 กันยายน 2563 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ ซึ่งจะเปิดให้เข้าประเทศได้ ตั้งแต่เดือน ต.ค.2563 นี้ ด้วยเงื่อนไข คือ 1.ต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในประเทศไทยระยะยาว (ลองสเตย์) 2.ต้องยอมรับมาตรการด้านสาธารณสุขเรื่องการกักตัว 14 วัน จะต้องผ่านการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และ 3.มีเอกสารหลักฐานการเข้ามาพำนักระยะยาวในไทย เช่น เอกสารการชำระเงินค่าโรงแรม ค่าเช่าที่พัก

โดยมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน คนต่างด้าวต้องยื่นคำขอตามแบบ และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.64

น.ส.ไตรศุลี แถลงต่อว่า แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ เพื่อต้องการนำนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เดินทางเข้ามา ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถเปิดให้เข้ามาได้สัปดาห์ละ 100-300 คน หรือไม่เกินเดือนละ 1,200 คน สร้างรายได้ 1,200 ล้านบาท/เดือน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว นำเงินตราเข้าสู่ประเทศไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวขาดรายได้และได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพำนักระยะยาวในพื้นที่ปิด ที่สามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.หารือเกี่ยวกับการออกวีซ่านักท่องเที่ยวแบบใหม่ Special Tourism Visa ว่า จำต้องหารือเพิ่มเติมในที่ประชุม ศบค. รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่ State Quarantine / Alternative State Quarantine เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สามารถใช้วิธี Hospital Quarantine หรือการกักกันที่โรงพยาบาล ได้เช่นกัน ขอให้เชื่อมั่น เพราะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นของโลก แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในการตรวจสอบ ติดตาม คัดกรองโรค โดยเฉพาะกิจการ/กิจกรรม ที่ได้รับการผ่อนคลายมาตรการแล้ว การ์ดต้องไม่ตกและไม่ลดความเข้มงวด

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อาจทำให้มีข้อติดขัดบ้าง ซึ่งรัฐบาลทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งจัดทำวิธีการ กลไก ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งไม่ขัดข้องหากจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสำหรับจัดทำการลงประชาประชามติ ส่วนวันหยุดเพิ่มเติมพิเศษนั้น จะประกาศล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนท่องเที่ยวได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"