ศธ. หารือ ทูตสวิส ผลักดันหลักสูตร ‘การโรงแรม-นาฬิกา’ สายอาชีวะ

กรุงเทพฯ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือทูตสวิสฯ ผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา สาขาที่สวิสเชี่ยวชาญ ประเดิมหลักสูตรการโรงแรมและการบริการ พร้อมหนุนเชื่อมต่อหลักสูตรช่างเทคนิคนาฬิกา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการให้การต้อนรับ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2563 พร้อมหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษา ว่า

กระทรวงศึกษาธิการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก ให้ครูต่างชาติเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการด้านต่าง ๆ และได้ใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส ในการปฏิรูปการศึกษาไปในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะการยกระดับการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง

สำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีหน่วยงานอาชีวะชื่อ Swiss Education Group ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา รวมถึงหลักสูตรด้านการโรงแรมและการบริการ ที่จะสอดคล้องกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellence Center) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำลังดำเนินการอยู่ จึงยินดีอย่างยิ่ง หากทางสวิตเซอร์แลนด์ จะเข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรด้านการโรงแรมและการบริการ โดยจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในสถาบันการอาชีวศึกษา ก่อน 1-2 แห่ง และวางแนวทางการขยายผลศูนย์ความเป็นเลิศในระยะต่อไป

ด้านเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ระบุว่า สวิตเซอร์แลนด์มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษา โดยได้พัฒนาหลักสูตร Technical Vocational Education and Training (TVET) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนอาชีวะอย่างรอบด้าน โดยนักเรียนสามารถนำทักษะเหล่านี้ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน จึงถือเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนและจ้างคนเข้าทำงาน

นางเฮเลเนอ กล่าวต่อว่า การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellence Center) ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับการจ้างงานบริษัทสัญชาติสวิสในประเทศไทย ที่ต้องการกำลังคนเฉพาะด้านเข้าไปทำงาน เช่น ธุรกิจการทำนาฬิกา เป็นต้น จึงยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญกับประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น