‘เสมา 1’ ตอบ 10 ข้อเรียกร้องนักเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามข้อเรียกร้องของนักเรียนทั่วประเทศรวมทั้งผู้ปกครองทุกระดับชั้น ซึ่งประกอบด้วย เรื่องทรงผมนักเรียน, การแต่งกาย, หลักสูตรที่ไม่ทันสมัย ไม่ทันโลก, การเปิดช่องทางแสดงความคิดเห็น, ภาระครูที่มีมากเกินไป, การยกเลิกการสอบ O-Net, การคุกคามทางเพศในโรงเรียน, ความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน, การเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานที่ดำเนินการมาตลอด 1 ปีที่ผ่านมาอยู่แล้ว แต่เมื่อมีข้อเรียกร้องเข้ามา ก็ได้ย้ำข้าราชการในสังกัดต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนนโยบายให้รวดเร็วและเข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าหลายสิ่งที่ดำเนินการนั้น ยังขาดการสื่อสารออกไปเป็นวงกว้าง และการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงเรื่องโครงสร้าง วางรากฐานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานต่อไปข้างหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายทางการศึกษาที่ได้วางไว้ นั่นคือ ‘การศึกษายกกำลังสอง’ ที่เน้นการ ‘ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง’

สำหรับการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องมีความคืบหน้า ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อว่า จากยุทธศาสตร์แผนงานการศึกษายกกำลังสอง ที่มอบหมายนโยบายไปแล้วนั้น จะทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบได้อย่างแน่นอน ขอเพียงให้เวลาในการขับเคลื่อนนโยบาย และทุกฝ่ายให้ความจริงใจแก้ปัญหา เชื่อว่าการศึกษาไทยจะสามารถพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีความสามารถ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 แน่นอน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"