ศบศ. เคาะ 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ‘ท่องเที่ยว กระตุ้นใช้จ่าย หนุนจ้างงานเด็กจบใหม่’

กรุงเทพฯ – ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบ 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากโควิด-19 เพิ่มสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน หนุนค่าใช้จ่าย 50% ซื้อของผ่าน G-Wallet ร้านค้าย่อย หาบเร่แผงลอย พร้อมอุ้มจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) แถลงผลประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ที่ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย

โดยมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มเติม ภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 1.การเพิ่มสิทธิให้ผู้ลงทะเบียนจำนวน 3 สิทธิ ได้แก่ เพิ่มส่วนลดค่าที่พักร้อยละ 40 จำนวน 10 คืนต่อคน เพิ่มคูปองอาหารต่อการท่องเที่ยว สูงสุดมูลค่า 900 บาทต่อวัน และให้เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 2,000 บาทต่อที่นั่ง  2.ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดา รวมทั้งดึงดูดกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ อาทิ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น

นายดนุชา พิชยนันท์ แถลงต่อว่า  ที่ประชุมยังเห็นชอบ มาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงแรงงาน เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวน 260,000 อัตรา

และเห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย โดยกระทรวงการคลัง เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ผู้ประกอบการกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้า ผ่านกลไกการดำเนินงานผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล

3 มาตรการสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย

1.มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ 
1) เพิ่มสิทธิให้ผู้ลงทะเบียน ‘เราเที่ยวด้วยกัน’
• เพิ่มส่วนลดค่าที่พัก 40% จำนวน 10 คืน/คน
• เพิ่มคูปองอาหารต่อการท่องเที่ยวสูงสุด 900 บาท/วัน (วันจันทร์– พฤหัสบดี ได้ 900 บาท และวันศุกร์-อาทิตย์ได้ 600 บาท
• ให้เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 2,000 บาท/ที่นั่ง เริ่ม 1 ก.ย. 2563

2) ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ลงทะเบียนและใช้สิทธิในแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน ไปพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา

2.มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% สำหรับการจ่ายผ่าน G-Wallet ณ ร้านค้ารายย่อย ร้านหาบเร่แผงลอยทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาย คือ คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ราว 15 ล้านคน โดยจะเร่งดำเนินการภายในเดือน ต.ค. 2563

3.มาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้เรียนจบใหม่
สนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ 3 กลุ่ม (ปริญญาตรี ปวส. และ ปวช.) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 260,000 อัตรา ตามอัตราค่าจ้าง ดังนี้
• ปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน
• ปวส. 11,500 บาท/เดือน
• ปวช. 9,400 บาท/เดือน

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินค่าจ้าง 50% ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา เป็นเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 2564)

แต่มีเงื่อนไข ลูกจ้างต้องมีสัญชาติไทย และจบการศึกษาในปี 2562 – 2563 ส่วนนายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงาน และต้องมีสถิติการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกิน 15% ภายใน 1 ปี

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"