X

‘พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ’ (เหมืองแม่เมาะ) Back to the NEW NORMAL

ลำปาง – พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ เน้นปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน แบบ NEW NORMAL

นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) ได้เปิดให้บริการเยี่ยมชมอย่างเต็มรูปแบบ ตามวิถี NEW NORMAL แล้ว พร้อมกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) จังหวัดสงขลา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย

1.จองรอบการเข้าชมล่วงหน้า โดยต้องแจ้งข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าชมทุกท่าน
2.ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
3.เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 – 1.5 เมตร
4.ตรวจวัดอุณหภูมิโดยกำหนดไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากพบอุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เข้าชมทั้งคณะ
5.ลงทะเบียน เข้า – ออก ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือรูปแบบอื่นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. กำหนด
6.ก่อนเข้าชมนิทรรศการจะต้องรอในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น
7.ผู้เข้าชมจะต้องเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดเท่านั้น
8.กรุณาปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
และ 9.ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะติดต่อไปเพื่อติดตามผลหลังจากการเข้าชม 14 วัน

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) ตั้งอยู่บริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานจากถ่านหิน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติถ่านหินขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญขับเคลื่อนพลังงานที่มีต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยนํามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายให้สู่ประชาชน ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรอบเวลาเยี่ยมชม 4 รอบ คือ 09.00 น. 10.30 น. 13.00 น. และ 14.30 น.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"