X

‘วีระศักดิ์’ หนุนไทยร่วมพิธีสาร 1996 อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขึ้นอภิปรายในวาระการพิจารณา หนังสือสัญญา ว่าด้วย พิธีสาร 1996 ของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น (London Convention 1996)
โดยอธิบายสรุปสาระสำคัญว่า พิธีสารนี้ วางหลักพื้นฐานให้ประชาคมกฏหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่สำคัญ สองหลักคือ

♦ หลักป้องกันล่วงหน้า (Precautionary PrincipalหรือPP)

♦ หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ( Polluter pays Principle หรือ PPP)

ดังนั้น การเข้าไปเป็นภาคีพิธีสารนี้ของประเทศไทย จึงช่วยวางแนวให้การออกกฏหมายภายในของไทยที่จะต้องตราขึ้น เป็นพระราชบัญญัติต่อไปจะได้บรรจุหลักทั้งสองนี้เข้าไปให้มั่นคง

โดยนายวีระศักดิ์อภิปรายชี้ว่า หลักกำหนดของพิธีสาร London Protocal 1996นี้  กำหนดห้ามกิจกรรม ทิ้ง เท หรือแม้แต่เผา  วัสดุและของเสียใดๆบนหรือลงทะเล ไม่ว่าจะกระทำโดยเรือโดยแพ ทุ่น แท่น หรืออากาศยาน ในเขต200ไมล์ทะเลจากเส้นฐานของรัฐชายฝั่ง

คือ ห้ามทิ้ง เท ทุกอย่างที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ยกเว้น 8 กิจกรรม ตามข้อกำหนดในพิธีสาร ซึ่งถ้าจำเป็น ผู้ทิ้ง เท ต้องรอให้รัฐเจ้าของเขตทางทะเลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ชี้จุดกำหนดวิธีการให้เรียบร้อยเสียก่อน

ดังนั้น ด้วยเหตุที่ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 (ซึ่งเป็นหนึ่งในกฏหมายไทยน้อยฉบับที่เก่าแก่เกินร้อยปี และเรียกเป็นปีพุทธศักราช) ไม่สามารถใช้คุ้มครองน่านน้ำตามหลักใหม่ ๆของกฏหมายระหว่างประเทศ

จึงถือเป็นโอกาสที่รัฐสภาขอฝากข้อสังเกตนี้ไปให้ถึงรัฐบาลที่กำลังเร่งยกร่าง พ.ร.บ.การป้องกันมลพิษทางทะเล พ.ศ….ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาให้กำหนดไปให้ครบ ทั้งขั้นตอนอนุญาต ทิ้ง เท เผา เหล่านี้ให้แม่นยำชัดเจน  มีแนวปฏิบัติ มีวิธีพิจารณา มีการบังคับใช้ และมีบทลงโทษที่เหมาะสม

อนึ่ง รัฐบาลพึงเข้มงวดต่อการทิ้ง เท ของเสียของเรือไทย และการดูระบบนิเวศน์ชายฝั่งอย่างเต็มที่ และสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังคุณภาพชายฝั่งและทะเลทั้งหมดของไทยอย่างเพียงพอด้วย

ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ เป็นหนึ่งในผู้ได้รับเข็ม ‘รักษ์ทะเลยิ่งชีพ’ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นเข็มเชิดชูเกียรติลำดับสูงที่มอบแก่ผู้มีบทบาทต่อเนื่องในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"